Koblinger for olje

Koblinger for olje – innledende informasjon

Olje- og gasskoblinger – koblinger for utvinning av gass og olje brukes til å koble sammen installasjoner og slanger som brukes for lete- og produksjonsboring i utvinning av olje og gass. Koblingene brukes til råolje, sulfatert råolje, gass, bentonitt, boremateriale, sement, vann og luft. De fleste av disse koblingene må oppfylle kravene i de relevante API-standardene (American Petroleum Institute).

Disse koblingene brukes som skruede eller sveisede koblinger på rør (rørledningsseksjoner) og andre installasjonselementer, og som slangekoblinger. I tillegg brukes følgende i oljeinstallasjoner: roterende koblinger, spesielle koblinger for boretanker, spesialiserte ventiler.

KATALOG
Last ned

SALGSNETTVERK
Finn en avdeling

KONTAKTSKJEMA
Send

Trenger du hjelp til å velge et produkt? Har du ikke funnet det riktige produktet?