Ventilblokker

Ventil Manifold Systemer

Ventilblokker – generelle opplysninger

Ventilblokker integrerer flere ventiler i en felles kropp. De monteres i kontroll- og måleutstyrssystemer direkte foran manometre eller trykktransdusere for å beskytte disse instrumentene mot skade. Ventilblokkens innganger er koblet til prosesslinjer og utganger til måleinstrumenter. Betjening av blokkens ventiler gjør det mulig å måle statisk trykk på en trygt måte, kutte måleinstrumentet fra prosessledningen, ventilere eller avlaste mediet fra måleledningen, så vel som kalibrere instrumentet. Ventilblokker brukes vanlig med differensielle trykktransdusere. Måling av trykkforskjellen på to punkter i prosessinstallasjonen (differensialtrykk) gjør det mulig å bestemme strømmen, måle nivået i lukkede tanker og kontrollere pumper og filtre. Ventilblokker er mye brukt i industrielle installasjoner, spesielt i kjemisk og petrokjemisk industri (olje og gass). Tubes International tilbyr HAM-LET ASTAVA ventilblokker med 1, 2, 3, 4 og 5 ventiler.

Et eksempel på den enkleste applikasjonen er en ventilblokk med 2 ventiler, som har en inngang, en hovedutgang og en ventilasjonsutgang. En manometer er koblet til hovedutgangen, ventilasjonsutgangen forblir fritt. For å kontrollere trykket i installasjonen åpner vi stengeventilen, noe som lar trykket inn i manometeren. For å avlaste trykket fra trykkmåleren uten å skade den, stenger vi stengeventilen og åpner deretter lufteventilen, som dumper trykket fra trykkmåleren. Med bruk av en ventilblokk kan vi når som helst sjekke trykket i installasjonen på en trygd og rask måte.

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Enkeltventilblokker

Enkeltventilblokker

To-ventilblokker

To-ventilblokker

Tre-ventilblokker

Tre-ventilblokker

Fem-ventilblokker

Fem-ventilblokker

Tilbehør til ventilblokker

Tilbehør til ventilblokker

Beskyttelsesskap for kontrollutstyr

Beskyttelsesskap for kontroll- og måleutstyr

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?