Pneumatiske ventiler

  • c10ab1bb slider elementy przygotowania powietrza frl

Pneumatiske ventiler – generell informasjon

Fordelingsventiler beregnet for bruk i pneumatiske over- og undertrykksinstallasjoner. Fordelingsventilene fungerer oftest som enkle kontrollere for aktuatorer i et pneumatisk system, det vil si at de brukes til å starte og stoppe for eksempel en pneumatisk aktuator, avhengig av ventiltypen, i en eller to bevegelsesretninger for aktuatoren. Distribuering og omkobling av strømmer skjer gjennom samarbeidet mellom bevegelige og stasjonære mekaniske deler av ventilen. Montert direkte på aktuatorer, tilkoblingsplater, eller som uavhengige elementer i installasjonen.

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Produktliste:

Minikuleventiler

Minikuleventiler

 

 Fordelingsventiler manuelt betjente

Fordelingsventiler manuelt betjente

Fordelingsventiler elektrisk betjente

Fordelingsventiler elektrisk betjente

Fordelingsventiler pneumatisk betjente

Fordelingsventiler pneumatisk betjente

Fordelingsventiler elektrisk eller pneumatisk betjente

Fordelingsventiler elektrisk eller pneumatisk betjente

Fotbetjente fordelingsventiler

Fotbetjente fordelingsventiler

Strupeventiler og strupe-/tilbakeslagsventiler

Strupeventiler og strupe-/tilbakeslagsventiler

Avstengningsventiler STOP

Avstengningsventiler STOP

Tilbehør spoler/dempere

Tilbehør spoler/dempere

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?

FAQ – fordelingsventiler:

Hva brukes omløpsventiler til?

Omkoblingsventiler (manifolder) er komponenter som styrer retningen på trykkluftstrømmen. I et pneumatisk system fungerer de som regel som styreenheter for aktuatorer, for eksempel for å starte og stoppe en pneumatisk sylinder.

Hva betyr forkortelsen 3/2 NC?

Omløpsventiler beskrives med antall strømningsveier (antall tilkoblinger) og antall posisjoner (antall firkantede bokser på ventilsymbolet).

I eksemplet er den pneumatisk betjente ventilen en treveis/to-posisjonsventil i utgangsposisjon (uten styresignal) normalt lukket NC (Normally Closed):

58fcaa3c zawory rozdzielajace pyt. 2.png

Hva er forskjellen mellom en monostabil og en bistabil omløpsventil?

Monostabil ventil – kontinuerlig styring – når styresignalet forsvinner, går den tilbake til utgangsposisjonen ved hjelp av en fjær.

Bistabil ventil – impulsstyring – når styresignalet forsvinner, forblir den i sin posisjon (ingen fjær).

Monostabile elektrisk styrte ventiler har for eksempel én magnet på én side, mens bistabile ventiler har to magneter på begge sider.

78949899 zawory rozdzielajace pyt. 3.1 2.png e7013e84 zawory rozdzielajace pyt. 3.2 2.png

Hvordan er tilkoblingene på fordelerventilene merket?

I henhold til ISO 5599 brukes digitale betegnelser (tidligere bokstavbetegnelser) på manifoldventilskjemaene.

Eksempel på merking: 5/2 monostabil ventil, elektrisk styrt med pneumatisk assistanse (med ekstern pilotforsyning), med fjærretur: 1 – tilførselstilkobling 2 og 4 – utgangstilkoblinger (arbeid, til mottaker) 3 og 5 – avluftingstilkoblinger (utløp til atmosfære) 12 og 14 – kontrolltilkoblinger X – ekstern pilotforsyning (boosterventiler) 82/84 – pilotblødning

Hvordan er tilkoblingene på fordelerventilene merket?
Hva brukes pneumatiske spjeld til?

Pneumatiske spjeld monteres på ventilventiltilkoblinger og ubrukte aktuatortilkoblinger for å redusere støy og beskytte systemet mot ekstern forurensning.