Omfattende løsninger innen omlastingsmaskiner

Takket være mange års samarbeid med TDT (Transporttekniske tilsyn), WDT (Militært tekniske tilsyn), UDT (Kontor for teknisk tilsyn) og DNV GL tilsynsenheter, er vi i stand til å imøtekomme alle kundens forventninger innen prosjektering av påfyllings- og tømmemaskiner. Prosjektene våre oppfyller alle juridiske og tekniske krav satt av tilsynsenheter og brukere. Teknisk dokumentasjon, utarbeidet av våre designere og godkjent av TDT er utført på en profesjonell og pålitelig måte, som det fremgår av referansebrevene sendt av kundene.

Påfyllings- og tømmemaskiner som er designet og produsert av vårt firma, kan du finne blant annet på omlastingsanlegg for kjemiske og matprodukter så vel som på omlastingsanlegg for drivstoff og petroleumsprodukter. Vi leverte også maskiner som arbeider i jernverk, gruver, havner og flyplasser.

Omfattende løsninger innen omlastingsmaskiner

Vi tilbyr

Omlastingsmaskiner

Omfattende løsninger innen prosjektering, produksjon og modernisering av enheter, lastings- og lossingsanlegg og teknologiske installasjoner i samsvar med gjeldende lov, med kundenes individuelle behov tatt i betraktning.

Omfattende Løsninger

Konsultasjon og rådgivning om nye og moderniserte enheter og anlegg.

Garanti- og postagarantiservice

Garanti- og postagarantiservice, blant annet takket være bruken av vårt eget styringssystem Tubes Hose Supervisor.

Tilsyn og konsultasjoner

Tilsyn og konsultasjoner

Takket være mange års presens på markedet tilbyr vi våre kunder tilsynsstøtte og konsultasjoner med en spesialisert gruppe eksperter og ingeniører.

Produksjon

Vi har et stort produksjonspotensial som lar oss realisere rask produksjon av enkle fleksible slanger samt komplisert produksjon av påfyllings- og tømmemaskiner med tilbehør. Vi har også en spesialisert sveisestasjon hvor vi kan produsere kompliserte slangeelementer.

Sertifikater og lisenser

Vi forbedrer organisasjonen vår basert på det implementerte og systematisk utviklede kvalitetsstyringssystemet – i samsvar med ISO 9001:2008 og sertifisert av DNV GL og TDT-Cert.

Vi er autorisert av transportteknisk tilsyn for å produsere, reparere og modernisere fleksible slanger som utgjør utstyr for transporttanker og enheter for deres påfylling og tømming (W/M/N-107/13). Vi er også autorisert av militært tekniske tilsyn for å produsere, reparere og modernisere enheter for påfylling og tømming av transporttanker og for påfylling av våpen og militært utstyr (433-02/WDT/UCB/15). Tubes Internationals tilbud inkluderer trykkslanger som, i samsvar med kravene i direktivet om trykkpåkjent utstyr (2014/68/EU), er CE-merket og har en EU-samsvarserklæring utstedt – Modul A2, sertifisert av UDT-CERT (1433).

Tankwagen koblinger

Lastearmer

Vi tilbyr også løsninger for lastearmer basert på klassiske stive armer for topp- eller bunnlasting og -lossing av tankbiler og jernbanetanker. Vi tilbyr også enheter designet av oss for å manøvrere fleksible slanger.

Industriell service for Høyttrykk

Industriell service

Vi har flere fullt utstyrte servicebiler og et team av spesialiserte serviceteknikere som er klar til å jobbe direkte hos kunden.

Vi tilbyr:

  • utførelse av garanti- og postgarantiinspeksjoner av påfyllings- og tømmemaskiner,

  • montering og testing av fleksible slanger,

  • installasjon av kompensatorer,

  • montering og reparasjon av tromler,

  • utførelse av andre servicetjenester avhengig av kundens individuelle behov.

Vil du finne ut mer?