Spakkoblinger

Spakkoblinger

Spakkoblinger – generelle opplysninger

Spakkoblinger består av en stikkontakt i form av en kopp med en gummipakkning og en sfærisk plugg. Begge deler av koblingen er forbundet ved hjelp av klør og presset mot hverandre ved hjelp av en spak. Koblingens konstruksjon tillater vinkelavbøyning av de tilkoblede elementene, derfor kalles disse koblingene noen ganger kardankoblinger. Det er mange typer spakkoblinger med forskjellige former av stikkontakten og pluggen samt formen og arrangementet av klørne.

Koblingene er laget av galvanisert stål, aluminium og rustfritt stål. Spakkoblinger er designet for rørformede vannings- og dreneringssystemer (sprinklere, konstruksjon og veiarbeid, kloakkbehandling, senking av grunnvannsnivået – brønnpunkter). På grunn av deres enkle, sterke struktur og tetthet, selv med en viss mengde smuss, brukes spakkoblinger både for rørinstallasjoner og fleksible slanger – for vann, kloakk, flytende kjemikalier, petrokjemikalier og matvarer. De brukes også til omlasting av løsmasser (sement, kalk, mineraler, fôr, granulater, korn, mel, etc.).

Når du velger en kobling for et annet medium enn vann, vær oppmerksom at du må velge et riktig pakkningsmateriale.

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Produktliste:

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?