Hydraulikkslanger for høytrykk

Hydraulikkslanger for høytrykk

Høyttrykk – generelle opplysninger

Krafthydraulikk omfatter spørsmål knyttet til design og praktisk bruk av hydrauliske systemer. De kjennetegnes med bruk av hydraulikkvæskes trykkenergi og dens omdannelse til mekanisk energi i form av bevegelse av elementer som: aktuatorer, hydrauliske motorer, etc.

Vårt kommersielle tilbud på krafthydraulikk inkluderer et bredt spekter av produkter, samt en rekke tilleggstjenester (service, teknisk rådgivning). Kunnskap kombinert med erfaring (over 20 år på markedet) er en av våre sterkeste sider. Dessuten utvider vi stadig vareutvalget og gir våre kunder muligheten til å få omfattende service innen krafthydraulikk.

Vår selskapets virksomhet omfatter ikke bare distribusjon, men også produksjon av ferdige hydrauliske slanger og deres service. For produksjon av slanger bruker vi profesjonelt utstyr og materialer av høyeste kvalitet. Vi produserer også spesielle beslag som er laget på kundens forespørsel.

På grunn av deres konstruksjon kan hydraulikkslanger i gummi deles inn i:

 
Slanger med tekstilfletting
Slanger med kryssfletting laget av ståltråd
 
Slanger med spiral ståltrådsfletting
Slanger med tekstilfletting
(ett eller to lag)
Slanger med kryssfletting laget av ståltråd
(ett, to eller tre lag)
Slanger med spiral ståltrådsfletting
(fire eller seks lag)

Hydraulikkslanger produseres med innvendig diametre oppgitt i tommer og er standardiserte – de best kjente standardene som definerer kravene til denne typen slanger er: internasjonale ISO, europeiske EN og amerikanske SAE. Navnet på standarden og de viktigste opplysningene (som diameter, arbeidstrykk og produksjonsdato) er oppgitt på slangens ytre overflate.

Større fleksibilitet

Hydraulikkslanger med en minimum bøyeradius som er mindre enn standarden.

Høyere trykkparametere

Hydraulikkslanger hvis maksimale arbeidstrykk er høyere enn kravene som er angitt i standardene. Dette øker muligheten for å bruke slangen mens sikkerhetsfaktoren opprettholdes uten behov for å endre diameteren (for eksempel til en mindre) eller endre dens type (for eksempel fra to-lags til en slange med spiralomviklinger).

Høyere temperaturparametere

Hydraulikkslanger har en bestemt temperaturområde de skal fungere i. For slanger med tekstilomviklinger (type 2TE, 3TE), tette stålwireomviklinger (1SC, 2SC, 1SN, 2SN), og for en viss gruppe slanger med spiralomviklinger (4SP, 4SH) er dette området fra -40°C til +100°C (kortvarig opp til 125°C). For slanger med spiralomviklinger og konstant trykk uavhengig av diameter (R12, R13, R15) er dette området fra -40°C til +121°C (kortvarig opp til 125°C). Det kan skje at driftstemperaturen i et hydraulikksystem er høyere enn for standard hydraulikkslanger. Å overskride anbefalt temperatur er uønsket – det fører til at gummi hardner, noe som begrenser slangens fleksibilitet, og forårsaker lekkasjer i slangen (såkalt “svetting”) ved endene, der koblingene er. I slike tilfeller anbefales det å bruke slanger med et utvidet driftstemperaturområde.

Større slitestyrke
Gummihydraulikkslanger produsert i henhold til standardnormer har begrenset slitestyrke på det ytre laget. Slitestyrketester er i samsvar med standarden EN ISO 6945. Den definerer vekttap ved en gitt mengde sykluser og vertikal belastning (for eksempel for slanger av type 1SN og 2SN, ved en vertikal belastning (25±0,5 N) skal vekttapet etter 2 000 sykluser ikke overstige 0,5 g). For å øke slitestyrken til det ytre laget av slangen, anvender produsentene ytterligere belegg (for eksempel UHMWPE Ultra-high molecular weight PE – krysslenket polyetylen). I dette tilfellet er det også ikke nødvendig å bruke ytterligere beskyttelsesdeksler (for eksempel spiraler).

Lengre levetid

Levetiden til hydraulikkslanger under reelle driftsforhold avhenger av mange faktorer, hvorav de viktigste er:

Utmattingsstyrken til den fleksible slangen som utsettes for varierende internt trykk, bøying, samt endringer i indre og ytre temperatur, Motstand mot aldring (naturlig tap av slange materialets mekaniske egenskaper), Motstand mot ytre skader. Utmattingsstyrken til slangen kan testes med en hydraulisk test med pulserende trykk uten bøying eller med samtidig bøying. Testmetodene er beskrevet i standardene (ISO 6803, ISO 6802, ISO 8032). Den påkrevde motstanden mot pulserende trykk er definert som antall pulsasjonssykluser (trykkimpulser) slangen skal tåle, og er definert i standarden for hver slangetype. Trykkpulsasjoner er veldig raske (ca. 1Hz), testtrykket er fra 100% til 133% av maksimalt arbeidstrykk, og testtemperaturen er økt (100°C). Resultatene fra testene definerer ikke nøyaktig levetiden til slangen under reelle arbeidsforhold. De hjelper imidlertid med å sikre at slangen møter eller overgår standardkravene, samt sammenligne slanger fra forskjellige produsenter med hverandre.

Levetiden til hydraulikkslanger påvirkes av mange ytre og indre faktorer. Forutsatt at en gitt slange er riktig valgt med hensyn til arbeidsparametere (trykk, temperatur, medium, etc.), reiser det seg et spørsmål om hvor lenge slangen vil fungere. På dette stadiet av slangevalget kan vi bare basere oss på ytterligere informasjon levert av slangeprodusenten. I dette tilfellet kan slik informasjon være data relatert til utholdenhetstester (for eksempel mot pulserende trykk). Motstand mot pulserende trykk er definert som antall trykkimpulssykluser en slange skal tåle, testet i henhold til prosedyren definert i ISO 6803-standarden.

Kravene i EN853-standarden for 2SN-slangetypen er minimum 200 000 pulsasjonssykluser som slangen skal tåle ved et pulserende trykk på 133% av maksimalt arbeidstrykk.

Kravene i EN857-standarden for 4SH-slangetypen er minimum 400 000 pulsasjonssykluser som slangen skal tåle ved et pulserende trykk på 133% av maksimalt arbeidstrykk.

Hydrauliske gummislanger beregnet for bruk i gruveindustrien må oppfylle ytterligere krav, hovedsakelig relatert til farene for eksplosjon eller brann som eksisterer i underjordiske gruveganger (for eksempel eksplosjon av metan eller kullstøv). Slanger beregnet for bruk i gruveindustrien bør kjennetegnes av:

  • egnede antistatiske egenskaper (for å forhindre brann eller eksplosjon),
  • tilstrekkelig grad av flammehemming (for å forhindre oppstart og spredning av brann eller eksplosjon),
  • tilstrekkelig grad av ikke-toksisitet av termiske nedbrytningsprodukter.

I tillegg til de ovennevnte kravene knyttet til sikker bruk, kan det være et ekstra krav om økt slitestyrke på den ytre gummioverflaten. Bekreftelse på at sikkerhetskravene er oppfylt er sertifikater, godkjenninger og tillatelser utstedt av institusjoner som overvåker godkjenning av produkter til bruk i gruveindustrien i et gitt land. Dette inkluderer sertifikater utstedt av eller i henhold til standarden:

  • WUG, KOMAG og andre akkrediterte enheter (Polen),
  • DSK (LOBA) (Tyskland),
  • MakNII (Ukraina),
  • GOST-R (Russland),
  • MSHA – Mine Safety and Health Administration (USA),
  • FRAS – Fire Resistant Anti Static,
  • Flame Retardant Anti Static (Australia).

Kravene for gruveslanger varierer betydelig mellom land, siden de refererer til forskjellige standarder, metoder og testkriterier, for eksempel når det gjelder flammehemming. Kravene til det polske gruveoppsynet er blant de strengeste. Slanger godkjent for bruk i gruver har vanligvis et varig merke med navnet på institusjonen (standarden) og nummeret på godkjennelsen (sertifikatet) som tillater slangen å brukes, det vil si det såkalte godkjenningsmerket.

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Produktliste:

Hydraulikkslanger med tekstilfletting (2TE, 3TE)

Hydraulikkslanger

med tekstilfletting (2TE, 3TE)

Hydraulikkslanger med stålfletting (1SN, 2SN)

Hydraulikkslanger

med stålfletting (1SN, 2SN)

Hydraulikkslanger med spiral fletting av ståltråd (4SP, 4SH, R13, R15)

Hydraulikkslanger

med spiral fletting av ståltråd (4SP, 4SH, R13, R15)

Kompakte hydraulikkslanger med stålfletting (1SC, 2SC)

Kompakte hydraulikkslanger

med stålfletting (1SC, 2SC)

Hydraulikkslanger med økt fleksibilitet

Hydraulikkslanger

med økt fleksibilitet

Hydraulikkslanger med økt arbeidstrykk

Hydraulikkslanger

med økt arbeidstrykk

Hydraulikkslanger for høye temperaturer

Hydraulikkslanger

for høye temperaturer

Hydraulikkslanger med forlenget levetid

Hydraulikkslanger

med forlenget levetid

Flammehemmende hydraulikkslanger

Flammehemmende hydraulikkslanger

Hydraulikkslanger med krav for gruveindustrien

Hydraulikkslanger

med krav for gruveindustrien

Hydraulikkslanger med krav for jernbaneindustrien

Hydraulikkslanger

med krav for jernbaneindustrien

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?