Pneumatiske slanger

Pneumatiske slanger

Pneumatiske ledninger – generell informasjon

Til komprimert luft kan man bruke ulike typer fleksible slanger, som er presentert i avdelingen for industrielle slanger (spesielt de beskrevet i gruppene: slanger for vann og luft samt universalslanger. I denne avdelingen viser vi slanger som er typiske for pneumatikk og industriell automatisering.

I vårt sortiment finner dere et bredt spekter av lette og fleksible pneumatiske slanger med kalibrert ytre diameter i både metriske og tomme størrelser, for montering på “push-in” og “push-on” hurtigkoblinger. De er beregnet for pneumatikk, hydraulikk, olje, smøring og kjemikalieinstallasjoner. Motstandsdyktige mot hydrolyse, biologisk korrosjon, UV-stråling, løsemidler og vaskemidler. Laget av polyetylen (PE), polyuretan (PUR), polyamid (PA), Teflon (PTFE), PVDF, i mange fargevarianter. Også tilgjengelig som multi-slang og spiralslanger i forskjellige lengder.

Pneumatiske slanger fra vårt tilbud er blant annet beregnet for pneumatisk kontrollsystemer, håndverktøy og industrielle roboter. Også tilgjengelig i antistatiske versjoner for systemer hvor det er en risiko for akkumulering av elektriske ladninger. Spesielt brukt i elektronikkindustrien, lakkering, gassindustrien og gruveindustrien.

DIN 73378

Standarden gjelder for polyamidslanger brukt i motorvogner. Slanger som er i samsvar med denne standarden har gjennomgått en rekke tester og prøver (tetthetstest av materialet, smeltetemperatur, støtsikkerhetstester over et bredt temperaturområde samt tester for termisk stabilitet. Også slangens dimensjoner (veggtykkelse, indre og ytre diameter) er standardiserte. I slangenavnet er det inkludert spesielle betegnelser: P, H, L, HI, Y, I samsvar med standarden kan materialet slangen er laget av inneholde tilsetninger som forbedrer dets tekniske parametere ved å øke termisk stabilitet (H), lysstabilitet (L), motstand mot sprekkdannelse (HI), plastisitet (P), og motstand mot økt trykk (Y).

DIN 74323 Det gjelder spiralformede polyamidslanger brukt i de pneumatiske bremserørene til veikjøretøy. Den definerer tester og testmetoder for polyamidslanger brukt i de pneumatiske bremseledningene til veikjøretøy. Testene omfatter parametere som tetthet, smeltetemperatur, vanninnhold, kjemisk motstand (test mot virkningen av mineralsk olje, silikonolje, vann, osv.), motstand mot sprekkdannelse under dynamisk belastning, samt termisk stabilitet.
DIN 74324 Det gjelder enkelte, rette polyamidslanger brukt i pneumatiske bremseledninger for veikjøretøy.
ISO 7628 Standarden gjelder termoplastiske slanger, både enkle og flerlags, rette, som brukes i de pneumatiske bremse systemene til veikjøretøy. Den definerer tester og testmetoder for polyamidslanger brukt i pneumatiske bremserør i veikjøretøy. Testene inkluderer blant annet overflatekvalitet, deformasjon under trykk, påvirkning av kulde, aldring, fuktighetsabsorpsjon, fleksibilitet ved lave temperaturer, spenningskorrosjon, motstand mot etanol, batterisyre, olje, urea og ozon.
ISO 7375 Standarden gjelder for spiralformede termoplastiske slanger brukt i pneumatiske bremse systemer i veikjøretøy med tilhenger.

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Produktliste:

Polyetylenslanger

Polyetylenslanger

Polyamidslanger

Polyamidslanger

Polyuretanslanger

Polyuretanslanger

PVDF pneumatiske slanger

PVDF pneumatiske slanger

Antistatiske pneumatiske slanger

Antistatiske pneumatiske slanger

Doble pneumatiske slanger

Doble pneumatiske slanger

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?

FAQ – Pneumatiske slanger:

Hva er temperaturens innvirkning på arbeidstrykket i en pneumatiske slange?

Med økningen i temperatur, reduseres slangens trykkresistens. Nøyaktige verdier uttrykt i prosent skal finnes i leverandørens katalogkort.

Hva er en kalibrert pneumatisk slange?

Kalibrerte pneumatiske slanger produseres i henhold til europeiske standarder som DIN 73378, DIN 74324 som sikrer ikke bare termisk stabilitet, men fremfor alt dimensjonell stabilitet. Dimensjonaltoleransen kan variere fra +/- 0,1 mm (for små diametre) til +/- 0,2 mm (for store diametre).

Hva er slangefleksibilitet og hvordan bestemmes den?

Fleksibiliteten til en slange avhenger av råmaterialet og tilsetningsstoffene (plastisererne) som brukes i produksjonen. Produsenter definerer fleksibilitet ved å oppgi bøyeradius – jo mindre den er, jo mer fleksibel er slangen.

Hvordan merkes pneumatiske slanger?

Pneumatiske slanger blir beskrevet ved å oppgi standarden, materialet det er laget av, ytterdiameteren og veggtykkelsen. For eksempel kan en slange laget i henhold til standard 73378 fra polyamid PA12 med en ytre diameter på 8 mm og en veggtykkelse på 1 mm bli merket som: DIN 73378 PA12 S40-PHL 8x1mm.

Hva er sikkerhetsfaktoren for pneumatiske slanger?

Forholdet mellom arbeidstrykk og bruddtrykk (der permanent skade på slangen oppstår) defineres som sikkerhetsfaktor, og den er som oftest 3.