Presisjonsarbeid og -installasjoner – tilbehør

  • Presisjonsrør i AISI 316
  • Presisjonsinstallasjoner
  • presisjonskoblinger

Presisjonsarbeid og -installasjoner – tilbehør – generelle opplysninger

Presisjonsinstallasjoner er rørsystemer for flyt av væsker og gasser i krevende teknologiske og industrielle felter, som brukes til å måle, overvåke, kontrollere og styre parametrene til industrielle prosesser. De er en del av det bredere feltet som omfatter kontroll og målebeslag og automatisering av industrielle prosesser. Behandlede væsker og gasser strømmer gjennom prosessrørledninger, samles i tanker, blandes, gjennomgår kjemiske reaksjoner, endrer parametere (trykk, temperatur, strømning, nivå, etc.). Dette krever måling, kontroll og styring av stoffparametere, som utføres av sensorer, målere, ventiler og andre tilleggselementer som er forbundet med rør inn i installasjonen. Presisjonsanlegg opererer ofte under forhold med høyt trykk, vakuum, vibrasjoner og høy temperatur, transporterer veldig aggressive kjemikalier eller under ugunstige ytre forhold. På sin side kan feil måling av prosessparametere eller feil i installasjonen føre til katastrofale konsekvenser. Derfor er pålitelighet det grunnleggende kravet til presisjonsinstallasjoner. Dette gjelder både bruk av de beste, ofte dyre materialene, samt moderne, presise behandlingsteknologier og presis kvalitetskontroll.

Presisjonsinstallasjoner finnes i alle typer næringer, men spesielt i kjemisk, petrokjemisk, petroleumsindustri, konvensjonell og atomkraft, papir-, farmasøytisk industri, høytrykks gassproduksjon og transmisjonsindustri.

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?