Koblinger for væskehåndtering

Koblinger for Væskehåndtering

Koblinger for væskehåndtering – generelle opplysninger

Koblinger for omlasting av innhold i transport brukes til lossing og lasting av ulike typer transportbeholdere (pallcontainere, vei- og jernbanetankere, skipstanker). Til omlasting brukes det fleksible slanger eller justerbare stive lastearmer med koblinger. Fleksible slanger for omlasting er ment som utstyr til transporttanker (f.eks. tankbiler) eller omlastingsterminaler, og de er en del av såkalte fylle- og tømmeinnretninger (NO enheter).

En rekke industrielle koblinger for generell bruk brukes som koblinger for omlasting, det brukes også spesialiserte koblinger, konstruert i henhold til de spesifikke kravene som oppstår ved omlasting:

I tillegg, om nødvendig, brukes det roterende koblinger og skuebriller.

Tubes International har rettigheter og kompetanse til å velge og levere alle typer koblinger og slanger for omlasting, samt komplette fylle- og tømmeinnretninger.

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Produktliste:

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?