WATERBLAST slanger

Vannblåsing Utstyr

WATERBLAST slanger – generelle opplysninger

WATERBLAST gummislanger er slanger med en klassisk konstruksjon av en multiflettet (multispiral) hydraulikkslange i gummi. Deres formål er imidlertid ikke krafthydraulikk for olje, men de brukes for vann med et veldig høyt trykk på 700 ÷ 1450 bar. Energien til vannet som stråles med høy hastighet fra enhetens dyse brukes til å behandle forskjellige materialer og konstruksjoner: kutting, knusing, herding og rengjøring av overflater. WATERBLAST-slanger er tilgjengelige som ferdige, komplette slangesett (slanger med koblinger). Hver slange er trykktestet. WATERBLAST-slangekoblinger er spesielle hydrauliske koblinger beregnet utelukkende for disse høytrykksslangene.

De viktigste fordelene med WATERBLAST-slanger er: motstand mot slitasje og UV-stråling så vel som høy midlertidig arbeidstemperatur opp til + 100°C. Deres grunnleggende egenskaper er som følgende:

  • diameter: fra 6 til 25 mm,
  • trykk: fra 0 til 1450 bar,
  • maksimal lengde: 100 m,
  • arbeidstemperatur: fra -10°C til + 70°C (midlertidig fra -40°C til + 100°C),

WATERBLAST-slanger er utstyrt med spesielle koblinger, som er tilgjengelige i mange størrelser og med mange typer gjenger (som standard har de metriske innvendige gjenger, opsjonelt: BSP, NPT og andre).

WATERBLAST slanger leveres som ferdige slangesett med koblinger etter at de er testet. Hver slange er hydrostatisk testet med trykket som tilsvarer 150% av arbeidstrykket og har et kvalitetssertifikat.

• Høyt vanntrykk er farlig, kan forårsake død, skader eller materielle tap. Bruk alltid passende verneklær, briller, hansker og fottøy.

• Kun riktig opplært og autorisert personell skal bruke slangene.

• Bruksområdet for slangene må være fritt for uvedkommende og tydelig merket.

• Aldri bruk slanger over deres arbeidstrykk og under minimum bøyeradius.

• Alltid utfør en visuell inspeksjon av slangene før bruk.

• Ikke bruk slanger med korroderte, lekkende, slitt eller mekanisk skadet endestykker. Ta ut av bruk.

• Ikke bruk slanger med blærer, kutt eller ytre lag slitt til armeringsvirene. Ta ut av bruk.

• Ikke bruk slanger med bretter, bulker eller andre skader. Ta ut av bruk.

• Ikke bruk slanger som har vært utsatt for kontakt med aggressive kjemikalier eller høy temperatur. Ta ut av bruk.

• Når du bruker en slange, unngå å bøye, vri, strekke eller kontakte med skarpe kanter.

• En prosentvis endring i slangens lengde under trykk må tas i betraktning for å unngå å strekke slangen.

• Det er tillatt å koble flere slangeavsnitt sammen ved hjelp av passende høytrykkskoblinger.

• Det anbefales ikke å henge sammenkoblede avsnitt eller la slangen henge under sin egen vekt.

• Alltid rengjør, tøm og rull opp slanger etter bruk.

 

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

høytrykksslange for byggebransjen

WATERBLAST-slanger

 vannskjæreslange for høyt trykk

Koblinger for WATERBLAST-slanger

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?