Andre hydraulikkventiler

Tilbakeslagsventiler

Andre hydraulikkventiler – generelle opplysninger

Ventiler som brukes i hydrauliske og industrielle høytrykksinstallasjoner for å kontrollere arbeidsvæskens strømningsretning, trykk og strømningshastighet. Det maksimale arbeidstrykket til høytrykksventilene i denne gruppen er 400 bar.

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

universelle slanger

Hydrauliske tilbakeslagsventiler styrer strømningsretningen (for rørmontering)

universelle slanger

Styrbare hydrauliske tilbakeslagsventiler styrer strømningsretningen (for rørmontering)

universelle slanger

Hydrauliske sikkerhetsventiler styrer trykket (for rørmontering)

universelle slanger

Hydrauliske strupeventiler styrer strømningsintensiteten (for rørmontering)

universelle slanger

Hydrauliske strupende-tilbakeslagsventiler styrer strømningsintensiteten (for rørmontering)

universelle slanger

Hydrauliske overstrømsventiler styrer strømningsintensiteten (for rørmontering)

universelle slanger

Hydrauliske elektromagnetiske ventiler NO/NC styrer strømningsretningen (for rørmontering)

universelle slanger

Strømdelere styrer strømningsretning og intensitet (for rørmontering)

universelle slanger

VSF sirkulasjonsbryter styrer strømningsretningen (for rørmontering)

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?