Andre presisjonsventiler og -filtre

Presisjonsventiler

Andre presisjonsventiler og -filtre – generelle opplysninger

I installasjoner for presisionsarbeid brukes det også følgende i tillegg til kule- og nåleventiler:

  • tilbakeslagsventiler som åpner strømning kun i én retning;
  • dumpventiler, normalt lukket, som åpner og avlaster mediet når det når trykkenivået som er innstilt;
  • andre ventiler, for eksempel nødavstengningsventiler – som stenger strømmen hvis slangen sprekker;
  • filtre – som beskytter utstyr mot partikler og forurensning.

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Presisjonstilbakeslagsventiler Medium trykk

Presisjonstilbakeslagsventiler Medium trykk

hoytrukk resisjonstilbakeslagsventiler

Presisjonstilbakeslagsventiler
Høytrykk

Presisjons avlastningsventiler Lavtrykk

Presisjons avlastningsventiler Lavtrykk

Presisjons avlastningsventiler Høytrykk

Presisjons avlastningsventiler Høytrykk

Filtre for presisjonsarmatur

Filtre for presisjonsarmatur

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?