Vilkår og betingelser

BRUKSVILKÅR FOR NETTSTEDET

Ved å begynne å bruke nettstedet og laste ned materialer som eies av Tubes International sp.z o.o. godtar du disse vilkårene uten begrensninger eller forbehold:

INNHOLD

Alle oppgitte data er kun til informasjonsformål. Innholdet på nettstedet kan bare brukes til informasjonsformål, med forbehold at det er plikt til å gi informasjon om opphavsrett eller informasjon at materialer er forbeholdt.

OPPHAVSRETT

Det presenterte materialet og hele innholdet på nettstedet Tubes International sp. z o.o er beskyttet av industrielle og immaterielle rettigheter. Opplysningene, tekstene, illustrasjonene og tegningene som finnes der, kan bare brukes til ikke-kommersiell, personlig bruk, og bortsett fra visning, må de ikke reproduseres, modifiseres, overføres, selges eller publiseres, helt eller delvis, uten forutgående skriftlig samtykke fra Tubes International sp. z o. o

ANSVARSBEGRENSNING

Opplysningene på nettstedet er ikke juridisk bindende og utgjør ikke et tilbud om salg i henhold til sivilloven art. 66. Tubes International sp. z o.o. forbeholder seg retten til å endre tekniske data uten forhåndsvarsel. Fargemønstrene som vises på nettstedet kan avvike noe fra de faktiske fargene på grunn av begrensningene i bildeteknologien. Fullstendig informasjon om produktene og deres tilgjengelighet kan fås på Tubes International sp. z o.o. sine salgssteder.