Slanger for petroleumsprodukter

Slanger for petroleumsprodukter

Slanger for petroleumsprodukter – generelle opplysninger

Slanger for petroleumsprodukter eller drivstoffslanger som de ofte kalles, er slanger beregnet for flytende produkter fra råoljebehandling (hovedsakelig drivstoff og oljer) samt for rå og delvis bearbeidet råolje. Petrokjemiske produkter inkluderer: råolje, bensin, parafin, fyrings- og dieselolje, hydraulikkoljer og smøreoljer, herdingsolje, olje og emulsjoner for maskinering, fyringsolje (varmebærer), transformatorolje, ulike typer løsemidler, vedlikeholdsmidler, asfalter og asfaltemulsjoner, andre flytende bituminøse stoffer.

Slanger og slangesett brukes til utvinning og prosessering av råolje, overføring og omlasting/håndtering av flytende petroleumsprodukter (f.eks. tankskip i havner, tankbiler og tankvogner), distribusjon av drivstoff og oljer samt tanking (f.eks. slanger for drivstoffpåfylling av biler, distribusjonsslanger for fyringsolje), teknologiske prosesser i industri, drivstoffinstallasjoner for kjøretøy, hydrauliske installasjoner og andre.

Når du velger en slange, bør man ta hensyn til dens motstand mot prosentandelen av aromatiske hydrokarboner i drivstoffet, motstand mot spesielle tilsetningsstoffer som brukes i moderne drivstoff og oljer (blyfrie drivstoff, biologisk nedbrytbare oljer, transformatoroljer) og tilleggskrav for beskyttelse mot elektrostatiske ladninger (ledende kabler, anti-elektrostatisk gummi og ledende gummi), spesielt i potensielt eksplosjonsfarlige soner.

Koblinger for slanger for petroleumsprodukter (se seksjon INDUSTRITILBEHØR) monteres med bånd, taper og klemmer, de kan også være presset med hylser på presser.

Slanger for petroleumsprodukter er også inkludert i gruppene universelle slanger, kjemikalieslanger, PTFE-slanger, TYGON®-slanger, komposittslanger, stålslanger og i HØYTRYKK-seksjonen.

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Produktliste:

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?