Slangeemballasjering i Ren Sone – CLEANROOM

Tubes International oppfyller forventningene til svært krevende kunder når det gjelder levering av høyt parameteriserte industrislanger og -kabler hvis egenskaper tillater svært spesialiserte og presise applikasjoner.

Vårt firma, som en av de første blant leverandører av industrislanger og -slangesett i Sentral- og Øst-Europa, har gjort en innsats for å sikre høyest mulige standarder når det gjelder renhet i produksjon, pakking og emballasjering av slangesett og slanger til farmasøytisk og bioteknologisk industri.

Konfekcjonowanie węży w Strefie Czystej – CLEAN ROOM

Produksjons- og emballasjeringsprosessen av slanger i Tubes Internationals Ren Sone

For å unngå situasjoner knyttet til feil emballasjering av Ren Sone-produkter, har vårt selskap introdusert et forseglet emballasjesystem og et samsvarende etikettssystem som omfatter de viktigste opplysningene om produktet, for eksempel:

 • indre og ytre diameter

 • emballasjeringsdato

 • LOT-nummer

 • indeks
 • mengde

Definisjon av en Ren Sone i henhold til ISO-standarder

Ren Sone – CLEANROOM karakteriseres av en spesiell romlig struktur som gjør det mulig å kontrollere strengt definerte miljøparametere som for eksempel:

 • spesifikk luftstrøm-/sirkulasjonsmodell,

 • partikkelbevegelse, vibrasjon, lydstyrke, bevegelse av levende organismer, belysning,

 • antall partikler i luften,

 • spesifikk temperatur,

 • spesifikk fuktighet,

 • lufttrykk.

Partikkelkontroll inkluderer:

 • resterende partikler og mikrober i rommet,

 • partikkelkonsentrasjon og -spredning.