KATALOG, MAPPER OG BROSJYRER

Tubes International -katalogen publiseres hvert år og inneholder det nåværende tilbudet av slanger og koblinger for industrien, herved nye produkter. I tillegg til produktene inneholder den også praktiske tips om valg av industrislanger og -koblinger samt nyttig teknisk informasjon. Katalogen er gratis.
Du kan også bruke mapper og brosjyrer med mer detaljert informasjon om utvalgte produkter.

Mapper og brosjyrer


Folder Tubes International

Catalogue Tubes International – NO

 


Folder Tubes International

Smartflex sugeslange

 


Folder Tubes International

Manichem Marble

 

Katalog i elektronisk versjon (EN)

Last ned hele katalogen

Last ned hele katalogen (ZIP)

eller velg en bestemt del