KATALOG, MAPPER OG BROSJYRER

Tubes International -katalogen publiseres hvert år og inneholder det nåværende tilbudet av slanger og koblinger for industrien, herved nye produkter. I tillegg til produktene inneholder den også praktiske tips om valg av industrislanger og -koblinger samt nyttig teknisk informasjon. Katalogen er gratis.
Du kan også bruke mapper og brosjyrer med mer detaljert informasjon om utvalgte produkter.

Mapper og brosjyrer

Katalog i elektronisk versjon (EN)

Mapper og brosjyrer


Folder Tubes International

Catalogue Tubes International – NO

 


Folder Tubes International

Smartflex sugeslange

 


Folder Tubes International

Manichem Marble

 

Katalog i elektronisk versjon (EN)

Last ned hele katalogen

Last ned hele katalogen (ZIP)

eller velg en bestemt del