Certificates

certificates

For å imøtekomme forventningene til våre kunder, som representerer alle industribransjer, prøver vi å tilby tjenester i det høyeste verdensnivået og oppfylle de stadig voksende kravene når det gjelder kvalitet, pålitelighet og sikkerhet.

Vi forbedrer organisasjonen vår basert på det implementerte og systematisk utviklede kvalitetsstyringssystemet som er i samsvar med kravene i ISO 9001, sertifisert av DNV GL og TDT-CERT.

Bekreftelse på høy kompetanse innen sveisede produkter er kvalitetssystemet sertifisert av TDT-CERT i samsvar med kravene i ISO 3834-2 og kvalifikasjonene innen sveising av jernbanekjøretøy og deres komponenter i henhold til EN 15085-2:2007 bekreftet av TÜV Rheinland -sertifikatet.

Vi er autorisert av transporttekniske tilsyn for å produsere, modernisere og reparere enheter for påfylling og tømming av transporttanker, fleksible slanger og lastearmer som utgjør utstyr til omlastingssystemer og transporttanker, vi er også autorisert av militært tekniske tilsyn for å produsere, reparere og modernisere utstyr for påfylling og tømming av transporttanker, utstyr for påfylling av våpen og militært utstyr beregnet for den polske hæren.

Tubes International Sp. z o.o. mottok NATOs enhetskode for nasjonal økonomi – 1767H. Vårt tilbud inkluderer trykkslanger som i samsvar med kravene i direktivet om trykkpåkjent utstyr (2014/68/EU) er CE-merket og har en EU-samsvarserklæring utstedt – Modul A2, Sertifisert av UDT -CERT (1433).