Kvalitetspolitikk

Målet vårt er:

 • å skape et stabilt grunnlag for selskapets utvikling ved å oppnå de antatte økonomiske resultatene,
 • omfattende service for våre kunder innen industrislanger og -koblinger ved å utvide det kommersielle tilbudet med nye typer varer,
 • å gi kundene tilgang til de mest moderne produktene på markedet ved kontinuerlig å oppdatere det kommersielle tilbudet,
 • å presentere for kundene et attraktivt tilbud med et variert rabattsystem,
 • å utvide utvalget av produksjonstjenester som tilbys ved å introdusere nye teknologier,
 • å tilby tjenester til kunder på det høyeste kvalitetsnivået og deres kontinuerlige forbedring,
 • å informere kunder om selskapets nåværende tilbud ved å gjennomføre effektiv markedsføring,
 • å øke tilgjengeligheten til de tilbudte produktene og tjenestene ved å utvide salgsmarkedene og utvikle distribusjonsnettverket,
 • å forbedre selskapets styringsmetoder,
 • utvikling av infrastruktur og forbedring av ansattes arbeidsforhold,
 • kontinuerlig forbedring av ansattes kvalifikasjoner og engasjement gjennom et opplærings- og motivasjonssystem.
kvalitetspolitikk

Garantien for implementering av selskapets kvalitetspolitikk er:

 • fullt engasjement fra selskapets ledelse og alle ansatte for å gjennomføre målene for kvalitetspolitikken,
 • konstant gjennomgang av overholdelse av kravene og prestasjonene innen tjenestene som tilbys for å forbedre styringssystemet i samsvar med kravene i ISO 9001:2008.

Som selskapets styreleder er jeg ansvarlig for implementering av denne kvalitetspolitikken, og for min del erklærer jeg at den er og vil bli konsekvent implementert av meg, ledelsen og ansatte i vårt selskap. Hver ansatt, innenfor rammene av sine kompetanser og virkeområde, er forpliktet til å forstå, implementere og forbedre prinsippene som følger av kvalitetspolitikken vedtatt av selskapet.

Richard Fredriksen, leder i styret