Selskapets strategi

Tubes International er ett av de mest dynamisk utviklende selskapene innen industrislanger og -koblinger i Europa. Mange års erfaring i industrimarkedet lønner seg nå med tilliten fra våre kunder, som gir oss mer og mer krevende og farlige applikasjoner.
Erfaringen og prosedyrene for vår virksomhet er kontinuerlig verifisert av ulike kvalifikasjons- og forskningssentre, som er dokumentert med ulike typer sertifikater, autorisasjoner, rapporter og lar oss ytterligere forbedre selskapets drift.

Selskapets strategi er basert på den grunnleggende antagelsen om Tubes Internationals oppgave:

“Når vi er klar over ansvaret knyttet til produktene og tjenestene vi tilbyr, i lys av nye krav fra industrien, erklærer vi å strebe etter å oppnå full tilfredshet for våre kunder når det gjelder tilbudet, kvaliteten på produkter og tjenester og profesjonell service, med fullt engasjement fra alle ansatte i selskapet.”

Våre aktiviteter fokuserer på fire grunnleggende områder:

  • Å være kundens foretrukne leverandør for levering av industrislanger og -koblinger;

  • Markedsutvidelse gjennom utvikling av eget salgsnettverk;

  • Tilbud av de mest teknologisk innovative og trygge løsningene for industrien;

  • Profesjonell utvikling av selskapets ansatte.

Vi inviterer deg til samarbeid.

Ledelse og ansatte i Tubes International

selskapets strategi