Målesystemer

Måleteknikk og Testutsty

Målesystemer – generelle opplysninger

Målesystemer brukes til å overvåke statisk og dynamisk trykk så vel som vakuum i hydrauliske og pneumatiske installasjoner. De består av grunnleggende komponenter og valgfrie elementer, for eksempel ekstra målespisser, forlengelsesslanger, adaptere osv. Disse elementene gjør det mulig å utføre målinger selv på vanskelig tilgjengelige steder. Hurtigkoblinger beregnet for sammensetting med målespissen har stengeventiler som sikrer lekkasjefri tilkobling og frakobling av målesystemet. En avluftningsventil som fjerner luft fra systemet garanterer at du får riktige måleresultater.

Maksimalt arbeidstrykk opp til 600 bar.

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?