Produksjon av industrislanger

Et bredt spekter av bruk

Takket være det omfattende vareutvalget og våre ansattes kompetanse, brukes industrislanger og -koblinger levert av Tubes International i mange industribransjer i mange forskjellige bruksområder. Kundenes tillit til produktene og tjenestene vi tilbyr resulterer i at vårt selskap får eksepsjonelt sofistikerte prosjekter innen industrislanger og -koblinger.

Riktig valg av slanger og koblinger

Et riktig valg av en slange er et valg av et produkt som oppfyller de tekniske kravene som finnes for en gitt installasjon eller enhet, og som sikrer trygg og problemfri drift. Et riktig valg er bare mulig med helhetlig informasjon om slangens driftsforhold og kunnskap om andre retningslinjer, for eksempel nødvendige sertifikater og samsvar med standarder.

Nødvendig Informasjon for riktig valg av en slange:

  • medium (innholdet i slangen),

  • indre diameter,

  • maksimalt arbeidstrykk,

  • temperatur (intern, ekstern),

  • alle andre faktorer som kan påvirke slangens drift og levetid, for eksempel: vibrasjoner, deformasjon av slangen under drift, eksponering for ytre skader, etc.,

  • type slangeende (beslagstype, gjengestørrelse, tetningstype),

  • den forventede metoden for å feste beslagene til slangen (klemme, bånd),

  • slangelengde (for en slangesett – den totale lengden med ender),

  • tilleggskrav (sertifikater, samsvar med standarder).

Reglene ovenfor gjelder også for valg av andre produkter som: koblinger, ventiler, beslag, hurtigkoblinger osv.

Vi anbefaler at du velger en slange med våre spesialister.