Flyteslanger og tilbehør

Flyteslanger og tilbehør

Flyteslanger og tilbehør – generelle opplysninger

Flyteslanger brukes i ulike typer vannreservoarer (hav, elver, innsjøer og små reservoarer). Populære bruksområder er håndtering av råolje i havn, overføring av råolje mellom en produksjonsplattform og et fartøy, overføring av drikkevann til et fartøy, tanking av et fartøy, overføring av søppel (sand og grus) fra mudderskip, etc.

Slangene holder seg flytende, noe som hindrer dem fra å bli skadet av skipets propell, og gjør at de blir sett av skip som kan gjøre manøvere lettere.

Flyteslanger

Slangenes flyteevne sikres enten av flottører montert på en standard slange, eller av en spesiell dobbel konstruksjon av slange («double carcass»), hvor hovedslangen er dekket med lag av ikke-absorberende og usynkbart skum som danner en ekstern flyteslange. Vanskelige driftsforhold ved ekstreme værforhold, eksponering for sjøvann, UV-stråling, høye mekaniske belastningeri forbindelse med et fartøy og fra bølger gjør at flyteslanger må ha en spesielt sterk struktur.

Ulike typer flottører, transportkroker, siktforbedrende elementer etc. brukes som utstyr for flyteslanger.

Flyteslanger er designet og bygget i en spesifikk konfigurasjon i henhold til kundens bestilling. For valg av flytende slange, vennligst kontakt Tubes International.

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Produktliste:

Flytende slanger for omlasting av borevæske

Flytende slanger for omlasting av borevæske

Flytende slanger for omlasting av drikkevann

Flytende slanger for omlasting av drikkevann

Fottøre til industrislanger

Fottøre til industrislanger

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?