Klimaanleggslanger og -koblinger

Aircondition Slanger

Klimaanleggslanger og -koblinger – generelle opplysninger

Kjøle- og klimasystemer bruker endring av parameterene (trykk, temperatur, aggregattilstand) til kjølemediet som strømmer mellom fordamperen og kondensatoren i kjølesyklusen, der kjølemediet beveger seg takket være kompressoren. Fordamperen henter varmen fra omgivelsene, kondensatoren overfører varmen til omgivelsene. Det finnes mange typer kjølemidler (vann, karbondioksid, ammoniakk), men en spesiell type lavtkokende hydrokarboner kalt freoner spiller en spesiell rolle.

Fleksible freonslanger er mye brukt i klimaanlegg i kjøretøy (biler, arbeidsmaskiner, tog, trikker) og i mindre installasjoner i industriell kjøling. I slike installasjoner er arbeidsmediet freon (f.eks. R134a, R1234yf) blandet med kompressorolje (f.eks. syntetisk PAG-olje). Den sirkulerer i arbeidskretsen og er utsatt for konstant trykk- og temperaturendringer. Derfor er kravene til freonslanger ekstremt høye. Nødvendig tetthet for svært gjennomtrengende, dyrt og miljøskadelig freon, lav grad av fuktinntrengning i slangen, kjemikalie-, trykk- og temperaturbestandighet. Spesielt i bilklimaanlegget fungerer freonslangen i motorrommet, tett pakket og maksimalt bøyd, under forhold med høy ytre temperatur, vibrasjoner, utsatt for kontakt med kjøretøyets driftsvæsker.

Klimaanleggslanger, spesielt i bilklimaanlegg, er utstyrt med spesifikke typer koblinger, ofte relatert til ett merke eller type kjøretøy. Du kan også søke industrielle klimaanleggslanger i gruppen: stålslanger.

Et kjølemiddel er et stoff som er involvert i varmeoverføringen i en kjølemaskin, som henter varme ved fordampning ved lav temperatur og lavt trykk, og avgir varme ved kondensering ved tilsvarende høyere temperatur og trykk. Det kan være en enkel komponent eller en blanding. Som kjølemidlene brukes det stoffer av naturlig opprinnelse (ammoniakk, vann, karbondioksid), brennbare gasser og deres blandinger (propan, butan) og syntetiske midler – hydrokarboner hvor hydrogenatomer er erstattet med klor, fluor eller brom, noe som resulterer i ikke- brennbare, lavtkokende stoffer populært kjent som freoner. Kjølemedier er vanligvis merket med et numerisk symbol med bokstaven R foran, f.eks. R12, R22, R134a. På grunn av deres ugunstige påvirkning på miljøet (ødeleggelse av ozonlaget), er bruken av freoner begrenset, og noen av dem er forbudt – i nyproduserte eller fylte enheter (f.eks. R12, R22, R502).

R12 – tidligere den mest populære driftsvæsken i kjøleindustrien, ofte brukt i husholdningskjøleskap, erstattet med R134a.
R22, R502 – brukes i større kjølemaskiner, erstattet med nyutviklede blandinger, bl.a. R402A, R404A, R407, R507.
R134a – det mest populære kjølemidlet så langt, spesielt i bilklimaanlegg.
R1234yf – det nyeste kjølemidlet som brukes i bilklimaanlegg, som skal erstatte R134a.

Kjølemidlene markedsføres under produsentens handelsnavn, for eksempel: Suva HP62, Suva MP52, Forane134a, Reclin 404A osv. I tillegg til kjølemidlene er det smøreoljer i systemene, hvis påvirkning på materialet til slangen og tetningen bør alltid vurderes. Brukes min. mineralske (MO) og syntetiske oljer, som polyalfaolefiner (PAO), alkylbenzener (AB), polyalkylglykoler (PAG).

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Produktliste:

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?