Produksjon av stålslanger

Takket være tre sveiseverksteder i Polen kan vi tilby deg sveising og testing av trykkslanger i stål. Når det gjelder sveisekompetansen til Tubes International Sp. z o.o. har vi følgende sertifikater:
  • EU -samvarsserklæring, som bekrefter overholdelse av kravene i modul A2 i direktiv 2014/68/EU om trykkpåkjent utstyr, utstedt av Urząd Dozoru Technicznego (Kontor for teknisk tilsyn)

  • Sertifikat som bekrefter samsvar med DNV -krav, utstedt av DNV GL

Produksjon av stålslanger

Vil du finne ut mer?