Koblinger for olje

API Koblinger for Olje

Koblinger for olje – generelle opplysninger

Olje- og gasskoblinger – koblinger for utvinning av gass og olje brukes til å koble sammen installasjoner og slanger som brukes for lete- og produksjonsboring i utvinning av olje og gass. Koblingene brukes til råolje, sulfatert råolje, gass, bentonitt, boremateriale, sement, vann og luft. De fleste av disse koblingene må oppfylle kravene i de relevante API-standardene (American Petroleum Institute).

Disse koblingene brukes som skruede eller sveisede koblinger på rør (rørledningsseksjoner) og andre installasjonselementer, og som slangekoblinger. I tillegg brukes følgende i oljeinstallasjoner: roterende koblinger, spesielle koblinger for boretanker, spesialiserte ventiler.

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Produktliste:

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?