Gasslanger og -koblinger

Gasslanger

Gasslanger og -koblinger – generelle opplysninger

Tekniske gassslanger kan deles inn i lavtrykksslanger (for acetylen, oksygen, propan-butan, naturgass) og slanger for høytrykksgasser over 140 bar (f.eks. for fylling og tømming av gassflasker).

Bruken av gasslanger er svært bred og omfatter bl.a sveiseslanger (f.eks. for LPG), slanger for fylling og tømming av gassflasker, lasteslanger for gasser, medisinske gasslanger, matgasslanger.

En gasslange bør velges med tanke på gassegenskapene, dens brennbarhet og eksplosivitet, trykk, temperatur, gassgjennomtrengning gjennom slangeveggmaterialet, elektrostatiske egenskaper, gassforurensninger, strømningshastighet og sikkerhetskrav for bruk (samsvar med forskrifter og standarder, en passende sikkerhetsfaktor).

Gasslanger er ofte utstyrt med spesielle koblinger, kun beregnet for en gitt gass, og ferdige slanger, spesielt høytrykksslanger, er beskyttet mot slangebrudd.

Gasslanger er også i følgende grupper: vann- og luftslanger, kjemikalieslanger, stålslanger, komposittslanger, teflonslanger, TYGON®-slanger, i seksjonen KRAFTHYDRAULIKK (HØYTRYKK) – spesielt i gruppen: termoplastslanger, og i seksjonen PNEUMATIKK i gruppen pneumatiske slanger.

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Produktliste:

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?