UHP-trykkmålere

Ultra Høyt Trykk Manometre

Trykkmålere beregnet for ultrahøytrykksapplikasjoner (UHP) – generelle opplysninger

Trykkmålere for svært høye trykk fra 1000 bar til 4000 bar og mer, som brukes i kjemiske, petrokjemiske og kjøleinstallasjoner, i drivenheter, pumper, vannrenseenheter, presser, kompressorer, turbiner, dieselmotorer så vel som i maskiner og enheter med pulserende trykk eller mekaniske vibrasjoner. De er laget av rustfritt stål og er motstandsdyktige mot tøffe arbeidsforhold med det ytre miljøet og prosessmediet. De er i samsvar med EN 837-1 eller DIN 16001-standarder. De tilbys med en sikkerhetsventil (S1), i sikkerhetsversjon (S2) og med en frontplate (S3). Diametre 63, 100 og 150 mm. Nøyaktighetsklasse 1.0 eller 1.6. De er i samsvar med EN 837-1-standarden (trykkmålere opp til 1600 bar). Trykkmålere for trykk over 1600 bar kan lages i henhold til produsentens standard eller i henhold til kravene i DIN 16001-standarden. Alle trykkmålere oppfyller de høye kvalitetskravene og sikkerhetskravene basert på EN-837 eller DIN 16001-standarder. Du bør velge trykkmåleren su skal bruke i henhold til opplysningene i katalogen (forhåndsvalg),og med hensyn til utvalgsanbefalingene presentert i EN 837-2-standarden. Valget bør bekreftes av en spesialist fra Tubes International. I tillegg til de grunnleggende typene av UHP-trykkmålere (MGS 18, MGS 22 og forskjellige CEJN-trykkmålere), tilbyr vi et bredere utvalg av UHP-trykkmålere og tilbehør på forespørsel – ta kontakt med Tubes International.

Sikkerheten til ultrahøytrykksmanometre sikres gjennom deres egnede konstruksjon og valg av riktig sikkerhetsgrad, avhengig av applikasjonen (væske eller gass), trykkområdet, og den nominelle størrelsen (diameteren) av manometeret. Kriteriene for valg av sikkerhetsgrad (sikkerhetsklasse) er angitt i EN 837-2 og DIN 16001 standardene. Generelt (for alle manometre, også de for lavt trykk) finnes følgende sikkerhetsklasser:

0 – manometer uten sikkerhetsventil;
S1 – manometer med sikkerhetsventil;
S2 – manometer i sikker utførelse, uten frontbarriere;
S3 – manometer i sikker utførelse og med frontbarriere (“solid front”);

Et sikkert manometer skal beskytte operatøren mot eksplosjon og fragmenter fra forsiden av trykkmåleren, forårsaket av utløsning av høyt trykk gass i tilfelle skade på trykkelementet (brudd på Bourdon-røret). Manometre i sikker utførelse må gjennomgå en energiutløsningstest, som simulerer bruddet av trykkelementet, der ingen deler, fragmenter eller væsker skal kastes ut fra manometeret. Vinduet skal være laget av laminert glass eller ikke-splittende plast. På baksiden av manometeret er det plassert en bakre sikkerhetsenhet, som tar form av en plugg eller hele bakveggen av huset, som flyr av i tilfelle en eksplosjon og frigjør trykket inne i huset. For manometre i klasse S2, hvis energiutløsningstesten er oppfylt, er en sikkerhetsventil som i S1 tilstrekkelig. I manometre i klasse S3 gir en ekstra frontbarriere, integrert med huset, ytterligere beskyttelse ved å forhindre at deler av manometeret blir kastet fremover.

Konstruksjonen av et manometer i sikker utførelse med frontbarriere (S3) er vist på skjemaet ved siden av.

(1 – Bourdon-røret, 2 – mekanisme, 3 – tilkobling, 4 – peker, 5 – skala (måleskala), 7 – bakre sikkerhetselement, 8 – vindu av laminert glass).

rurka bourdona

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Produktliste:

uhp manometre

UHP-manometre 1000 / 1600 bar

uhp manometre

UHP-manometre opp til 4000 bar med HP prosesstilkobling

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?