Lastearmer

Lastearmer for Industrielle Installasjoner

Koblinger for væskehåndtering – generelle opplysninger

SGA-lastearmer brukes i industrielle installasjoner og lossesystemer for kjemikalier, drivstoff og gasser. Standard armlengde er 3,5 m. Lastearmer med andre lengder og P-SGA for mat- og farmasøytiske applikasjoner er tilgjengelige .

SGA-lastearmer velges individuelt i henhold til utvalgsarket utfylt av kunden – kontakt Tubes International.

Lastearmen SGA brukes til å montere en fleksibel slange, noe som forenkler og letter operatørens arbeid. Armen er bygget av flere segmenter koblet sammen med bolter, avhengig av størrelse. Sving bevegelse er sikret med glidelager. På armen er en fleksibel slange montert, som på tanksiden avsluttes med en nødkobling. I en nødsituasjon (når tanken kjører bort med tilkoblet slange), blir boltene som kobler koblingshalvdelene avskåret, og koblingen blir frakoblet. Samtidig blir fjærventilene i begge halvdelene av koblingen lukket, noe som forhindrer at det omlastede mediet lekker ut. Ved å montere slangen på armen, blir den ikke utsatt for avrivningskraft.

  • Slangen er ikke utsatt for mekanisk skade som følge av friksjon mot underlaget (dette forlenger levetiden),
  • Bedre brukerkomfort og redusert operasjonstid – operatøren trenger ikke å løfte slangen – dette er spesielt viktig for tunge slanger av type DN80, DN100.

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Produktliste:

Topplastende arm

Lastearmer for topplasting, bunnlasting og dampgjenvinning

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?