Sikkerhetsventiler

Sikkerhetsventiler i Messing

Sikkerhetsventiler – innledende informasjon

Sikkerhetsventiler beskytter trykkbeholderen eller systemet mot trykkøkning. Sikkerhetsventiler slipper mediet ut automatisk hvis trykket øker over den innstilte verdien. Etter at trykket har stabilisert seg under den innstilte verdien, blir ventilen stengt og mediet stopper å strømmme ut. Sikkerhetsventiler kan ha en åpen konstruksjon, hvor mediet slippes direkte ut i atmosfæren. Ventilene med en åpen konstruksjon brukes for luft og inerte, ikke-giftige og ikke-brennbare gasser. I ventilene med en lukket konstruksjon (vinkelventilene) slippes mediet ut til utløpsinstallasjonen. De kan brukes for farlige medier, damp, væsker, farlige og lavtemperaturgasser. De er også tilgjengelig i en gasstett versjon og i en versjon med en belg som brukes hvis det oppstår et mottrykk i utløpsinstallasjonen.

Innstillingstrykket varierer fra noen få til flere hundre bar avhengig av ventilens type, versjon og nominell diameter.

Sikkerhetsventiler brukes i alle industriområder, i kompressorer, trykkbeholdere, siloer, dampkjeler, tanker, autoklaver, trykkflasker, kryogene installasjoner, kjemiske anlegg, skipsverft og offshore, så vel som i mat- og farmasøytisk industri.

Ventilens arbeidstrykks nøyaktige verdi er bestemt av produsenten, ventilen er forseglet. Den innstilte verdien er stemplet på ventilens hoveddel. Etter å ha valgt ventilens arbeidstrykk, bør du bestemme den ønskede verdien for innstilt trykk. Diameteren til ledningene som forsyner anlegget med sikkerhetsventilen må ikke være mindre enn ventilens DN og trykkfallet i tilførselstilkoblingen må ikke overstige 3 %. Riktig drift av ventilen kan kontrolleres ved hjelp av avblåsningsfunksjonen. Avhengig av løsningen som brukes, kan det være en spak, en twist-type mekanisme (der du vrir mutteren), en spindel. Eventuelle reparasjoner kan kun utføres av produsenten.

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Produktliste:

universelle slanger

Messing sikkerhetsventiler

universelle slanger

Rustfritt stål sikkerhetsventiler

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?