Jernbanekoblinger

Kuplinger for Tankvognslange

Jernbanekoblinger – generelle opplysninger

Omlasting av flytende, gassformige og løse produkter i jernbanetransport skjer fra vogner (tanker) gjennom fleksible slanger eller lastearmer omlastingsterminalen er utstyrt med (fylle- og tømmeanordninger). Tankene er utstyrt med ventiler og enkle gjengede eller flensforbindelser, noe som ofte krever installasjon av passende adaptere (f.eks. plugger for tørre frakoblingskoblinger) for å drive med lossing i samsvar med moderne sikkerhets- og miljøvernstandarder.

Lossing og lasting av flytende produkter kan utføres med enten topp- eller bunnlastingsmetode. For bunnlossing er tankvognene utstyrt med en bunnventil og sideventiler plassert nederst på sidene av tanken. Ventilene ender med utvendige gjenger (typisk M130x6, M130x9, M140x10, 5.1/2” (DIN) eller en annen jernbanestandard) eller flensede kortstykker. Ved topplossing er flensede produktkortstykker plassert øverst på tanken under en luke. Produktledningen, for eksempel DN100 eller DN80, er direkte eller via en tørrkobling, tilkoblet produktkortstykkene, og gjennom denne vil den pumpede substansen (væskefasen) flyte. Såkalt hermetisering av omlasting, det vil si overføring av damper fra den fylte tanken til den tømte tanken (gasspendel), skjer ved hjelp av en annen ledning – dampslangen og en passende kobling på tanken (gassfase). Omlasting av flytende stoffer foregår enten ved gravitasjon, med pumper, eller ved å presse væsken ut av tanken med gass, som for eksempel nitrogen.

df90623c rail tanker couplings 898x230px en

For jernbanetransport av bulkmaterialer brukes spesielle tankvogner. Lastingen skjer oftest ovenfra gjennom fyllingsåpninger. I tilfeller hvor lossing utføres med fleksible slanger, er tankvognene utstyrt med rørkoblinger med PERROT-håndtakskoblinger eller lignende. Lossingen skjer ved hjelp av komprimert luft som skyver produktet (slik som sement, aske, kalk) ut av tanken.

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Produktliste:

koblinger for lossing av tankvogner

Omlastningskoblinger for jernbane laget

av aluminium og messing

koblinger for lossing av jernbane

Omlastningskoblinger for jernbane laget

av rustfritt stål

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?