Slanger for drivstoffpåfylling av fly

Slanger for drivstoffpåfylling av fly

Slanger for drivstoffpåfylling av fly – generelle opplysninger

Påfylling av fly samt tømming av drivstoff fra tankene er kritiske når det gjelder sikkerhet og kostnadene knyttet til stillestående fly. Påfylling av moderne sivile og militære fly utføres oftest ved hjelp av trykkmetoden, der en slange med passende kobling er tett festet til tankkoblingen (små fly kan fylles uten trykk ved hjelp av en påfyllingspistol direkte til tanken). Til tanking brukes det tankbiler – distributører utstyrt med pumper, filtre, målesystemer og slanger. Store flyplasser er utstyrt med underjordiske drivstoffslanger som leverer drivstoff til hydranten i kummen som er plassert i flyplassdekket. Drivstoffpåfylling skjer ved hjelp av et aggregat – en distributør koblet med en slange til den underjordiske hydranten, og med en annen slange til flyets tank. Ofte er slangene viklet på spesielle tromler. Det brukes også løfteplattformer. Trykkpåfyllingsslanger som brukes på flyplasser må absolutt oppfylle kravene spesifisert i standardene, som er strengere enn disse brukt for standard industrielle drivstoffslanger. Disse slangene kjennetegnes blant annet av høyt arbeidstrykk på 20 bar, høy motstand mot flydrivstoff, de forårsaker ikke drivstoff forurensning, har tilstrekkelig motstand mot slitasje, aldring, knekking eller delaminering (separasjon av slangelag). En av de grunnleggende kravene er også elektriske egenskaper – sikker spredning av elektriske ladninger, oppnådd gjennom et antistatisk, ledende utvendig lag laget av gummi eller gjennom innebygde kobberkabler. Koblingene for påfyllingsslanger er vanligvis montert med klembakker i aluminium, og alle ferdige slangesett er gjenstand for trykktesting og målinger av elektrisk motstand.

Katalog
Last ned

Salgsnettverk
Se

Forespørsel
Send

Produktliste:

Plastslanger

Slanger for flytankning

Plastslanger

Slanger for omlasting av flydrivstoff

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?