Kjemikalieslanger

Slanger og koblinger til kjøretøy

Kjemikalieslanger – generelle opplysninger

Kjemiske stoffer
Begrepet kjemiske stoffer dekker generelt alle kjemiske elementer og kjemiske forbindelser, enten forekommende i naturen eller menneskeskapte (kjemikalier). Et kjemisk stoff er et homogent, rent stoff med konstant, spesifikk kjemisk sammensetning, det vil si kjemiske grunnstoffer og kjemiske forbindelser (uten blandinger). Blandinger av kjemikalier kan være homogene (løsninger med en viss konsentrasjon) eller heterogene (f.eks. olje og vann). Alle fleksible slanger er designet for kjemiske stoffer og deres blandinger (f.eks. vann, luft, kjemikalier).

Kjemikalieslanger
Begrepet kjemikalieslanger, brukt i dette kapittelet, dekker hovedsakelig slanger for flytende kjemikalier og deres blandinger, spesielt de som er kjennetegnet ved høy reaktivitet og er farlige – alle steder der det kreves slangens materialmotstand mot det strømmende mediet. Dette vil være ulike typer organiske og uorganiske forbindelser og deres blandinger (inkludert syrer, baser, saltløsninger, alkoholer, ketoner, hydrokarboner, løsemidler, malinger og lakker), med ulike konsentrasjoner.

Valgmetoden for slanger kan du finne i den tekniske informasjonen “Valg av slanger og koblinger med tanke på kjemisk motstand” og i tabellene over kjemisk motstand av forskjellige materialer.

Tubes International anbefaler alltid en skriftlig bekreftelse på riktig valg av en slange og/eller et komplett slangesett for mediet og driftsforholdene spesifisert av brukeren.

KATALOG
Last ned

SALGNETTVERK
Kontakt oss

KONTAKTSKJEMA
Send henvendelse

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?