Avhengig av tilbehøret varierer arbeidstrykket til tilbehøret fra Tubes fra 200 til 350 bar. Informasjon om arbeidstrykk finner du i produktkatalogen. Ta alltid kontakt med Tubes International  hvis du er i tvil.