Andre presisjonsventiler og -filtre

Andre presisjonsventiler og -filtre – generelle opplysninger

I installasjoner for presisionsarbeid brukes det også følgende i tillegg til kule- og nåleventiler:

  • tilbakeslagsventiler som åpner strømning kun i én retning;
  • dumpventiler, normalt lukket, som åpner og avlaster mediet når det når trykkenivået som er innstilt;
  • andre ventiler, for eksempel nødavstengningsventiler – som stenger strømmen hvis slangen sprekker;
  • filtre – som beskytter utstyr mot partikler og forurensning.

KATALOG
Last ned

SALGSNETTVERK
Finn en avdeling

KONTAKTSKJEMA
Send

Trenger du hjelp til å velge et produkt? Har du ikke funnet det riktige produktet?