KLAUDIA spakkoblinger

KLAUDIA spakkoblinger

KLAUDIA spakkoblinger – innledende informasjon

KLAUDIA kardan (spak) koblinger er mye brukt i Polen for pneumatisk lossing av sementvogner. De brukes også i IGE-brønnpunktinstallasjoner (for jorddrenering), gårder, vanntanker, sprinklerinstallasjoner, industri og bygg. Laget av aluminium, pakkning av EPDM. Nominelle størrelser: 51, 70, 89, 108, 133 mm. Koblingers fordel er enkel tilkobling med én hånd og lav følsomhet for forurensning. De er beregnet på vann, kloakk, ulike typer væsker og løse medier (granulater, sement, kalk, mineraler, etc.). Arbeidstrykk 3 bar. Koblingens konstruksjon tillater vinkelavbøyning (opptil 15° på begge sider) av de koblede delene. Utvalget av koblinger inkluderer slangekoblinger, hanngjengede, flensede og sveisede koblinger, spjeldventiler og blindlokker.

KLAUDIA-koblingers konstruksjon likner veldig mye på PERROT-koblinger, men de kan ikke helt utskiftes med dem!

KATALOG
Last ned

SALGNETTVERK
Kontakt oss

KONTAKTSKJEMA
Send henvendelse

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?