Rillekoblinger

Rillekoblinger – innledende informasjon

Rillekoblinger brukes hovedsakelig til å sette sammen rør. På endene til rør og koblinger er det en rektangulær rille. En gummipakkning er plassert i midten av forbindelsen, og en klemme, som er montert med skruer, forbinder begge rørendene og strammer pakkningen. Pakkningen strammes i tillegg av trykket i rørene. Avhengig av typen klemme, er forbindelsen enten stiv eller tillater vinkelavbøyning av de tilkoblede elementene.

Det rillede rørkoblingssystemet ble utviklet for mer enn ett hundre åt siden og er mye brukt til drikkevann, kloakk, industrivann, kjemikalier, slam og luft. Det muliggjør rask og enkel bygging av permanente og midlertidige installasjoner innen industri, bygg, gruvedrift, brannverninstallasjoner og andre.

Rillen lages ved maskinering eller valsing. Festeklemmer og koblinger er laget av duktilt støpejern malt med epoksymaling eller galvanisert. Arbeidstrykk 16 bar. Standardpakkningen er laget av EPDM-gummi. Typiske koblingsstørrelser varierer fra DN25 (rørets utvendig diameter 33,7 mm) til DN150 (rørets utvendig diameter 168,3 mm).

KATALOG
Last ned

SALGSNETTVERK
Finn en avdeling

KONTAKTSKJEMA
Send

Trenger du hjelp til å velge et produkt? Har du ikke funnet det riktige produktet?