Drivstoffkoblinger

Drivstoffkoblinger

Drivstoffkoblinger – innledende informasjon

Drivstoffkoblingene er API-tørre frakoblingskoblinger, API-dampkoblinger og gravitasjons drivstoffkoblinger. De brukes ofte til lasting og lossing av drivstofftankbiler. Oftest fungerer de som fast utstyr av lastearmer for bunnlasting ved omlastingsterminaler (drivstoffbaser). Bunnlasting er mye brukt i den petrokjemiske industrien da den er langt bedre enn topplasting når det gjelder økonomi, sikkerhet og hastighet. En plass for bunnlasting er billigere å bygge enn en plass for topplasting. Ved bunnlasting jobber operatøren på bakkenivå som øker hans sikkerhet. Bunnmetoden minimaliserer også oppbygging av elektrostatiske ladninger og dannelse av damper under omlasting. Bunnfylling er mye raskere (hele operasjonen foregår på bakkenivå) og det er mulig å fylle flere kamre samtidig. Disse fordelene gjør bunnmetoden mer og mer populær.

KATALOG
Last ned

SALGNETTVERK
Kontakt oss

KONTAKTSKJEMA
Send henvendelse

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?