Overføringsslanger

Slanger og koblinger til kjøretøy

Overføringsslanger – generelle opplysninger

Overføringsslanger (for faste materialer) er beregnet for transport av ulike faste stoffer, for eksempel sand, grus, kalk, sement, plastgranulat, glassfiber, fôr, korn, mat (mel, sukker) – både i tørr og løs form så vel som våte, flytende eller halvfaste suspensjoner av faste stoffer. Stoffer strømmer gjennom slangen ved hjelp av trykkluft (pneumatisk transport av løsmasser), ved gravitasjon (lossing av løsmasser) eller ved hjelp av pumper for arbeid med flytende eller halvflytende suspensjoner av faste stoffer.

I alle tilfeller har vi å gjøre med faste partikler som, når de gnis mot og treffer slangens vegger, forårsaker:

  • slitasje på slangen og koblingene som festet til den gjennom erosjon og slitasje;
  • dannelse av elektriske ladninger (elektrifisering) av slangematerialet.

KATALOG
Last ned

SALGNETTVERK
Kontakt oss

KONTAKTSKJEMA
Send henvendelse

Trenger du hjelp til å velge produkt eller har du ikke funnet riktig produkt?