Smøremiddelet anbefales for:

– drift i fuktige og støvete omgivelser,

– drift av sylindere ved hastigheter > 1 m/s,

– koblingsfrekvens for ventiler > 3 Hz.