Filterinnsatsens tilstand bør kontrolleres avhengig av kvaliteten på trykkluften. En forurenset (skitten) filterinnsats kan forårsake trykk-, strømnings- og ytelsesfall. For å sikre at trykkluftsystemet fungerer som det skal, bør filterpatronen skiftes ut i henhold til produsentens anbefalinger hver sjette måned.