Det er viktig å huske at det nominelle trykket for ventilen, som oftest, refererer til romtemperatur (ca. +20°C). For industrielle ventiler er det ofte en sammenheng mellom arbeidstrykket og driftstemperaturen. Etter hvert som driftstemperaturen øker, reduseres det tillatte arbeidstrykket for ventilen.
For å bestemme den tillatte arbeidstrykkverdien, brukes tabeller eller diagrammer som viser forholdet mellom arbeidstrykket og driftstemperaturen.