Vi anbefaler ikke å bruke TW-koblinger til matvarer, på grunn av deres natur og konstruksjon oppfyller ikke TW-koblinger standardene for koblinger dedikert til matvarer.