Trommeltromler kan brukes til damp, men bare som et komplett sett med dedikerte dampslanger. Bruk dedikerte dampender montert med spesielle klemmer for å feste slangen til trommelen.

Klemmenes tetthet må kontrolleres kontinuerlig, da slangematerialet kan deformeres ved langvarig kontakt med damp. Løse koblinger må strammes, og deler som er for slitte, må etterstrammes etter at den deformerte delen av slangen er kuttet av. I tillegg er det en mulighet for oppvarming av trommelen, så det er viktig å ta hensyn til operatørens sikkerhet. Mediet skal bare slippes ut gjennom settet når slangen er trukket helt ut.