Vannpistoler er ikke designet og bør ikke brukes for damp! Bruk av dem for varmt vann krever spesielle forholdsregler!