Avhengig av pistoltypen, varierer maksimumstemperaturen som den kan brukes ved fra +50ºC til +95ºC. Maksimal anbefalt driftstemperatur for en bestemt pistol bør ikke overskrides. Det bør bemerkes at bruk av dem med høytemperaturvann krever spesielle forholdsregler! I Tubes Internationals tilbud har vi AK-RHP01-R og AK-RHPB1-R pistoler med ekstra teflon-luft håndtakisolering, så brukeren ikke er utsatt for direkte kontakt med varme elementer og en avtrekkerbeskyttelse som i tillegg beskytter mot ukontrollert åpning av varmtvannstrømmen.