Ja. Avhengig av typen gummi kompensator og dens diameter, har gummi kompensatorer evnen til å jobbe under vakuumforhold med forskjellige verdier. Generelt i gummi kompensatorer, som diameteren øker, reduseres den tillatte arbeidsvakuumverdien. For å sikre at gummi kompensatorer, spesielt de med større diametre, kan fungere under slike forhold, er de i tillegg utstyrt med interne spiraler og vakuumringer laget av syrebestandig stål. Takket være dette kan gummi kompensatorer, selv de med større diametre, fungere under vakuumforhold som nærmer seg verdien av et fullt vakuum.