Elektrisk oppvarmede slanger kan ofte finnes i ekstrudere, Hot Melt-maskiner, tacker, kantbander og også i røykgassanalyserere.