For riktig valg av dyse, bruk følgende tabell:

D Ø [mm] arbeidstrykk [bar]
100 110 120 130 140 150 160 175 200 225 250 300 400
02 1,00 4,5 4,7 4,8 5,0 5,3 5,3 5,6 5,9 6,3 6,7 7,0 7,7 8,9
025 1,10 5,6 5,9 6,1 6,4 6,69 6,9 7,1 7,5 8,0 8,5 9,0 9,9 11,4
03 1,18 6,8 7,1 7,4 7,7 8,0 8,3 8,6 9,0 9,6 10,2 10,7 11,8 13,6
035 1,30 7,8 8,2 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,3 11,0 11,7 12,3 13,8 15,5
04 1,35 9,4 9,8 10,3 10,7 11,1 11,5 11,9 12,4 13,3 14,1 14,8 16,3 18,7
045 1,40 10,2 10,5 10,9 11,4 11,8 12,2 12,6 13,2 14,1 15,0 15,8 17,4 19,9
05 1,55 11,3 11,8 12,4 12,9 13,4 13,8 14,3 14,9 16,0 16,9 17,9 19,7 22,6
055 1,60 12,4 13,0 13,6 14,1 14,7 15,2 15,7 16,4 17.5 18,6 19,6 21,7 25,0
06 1,72 13,6 14,3 14,9 15,5 16,0 16,7 17,2 18,0 19,2 20,4 21,5 23,7 27,1
065 1,75 14,7 15,4 16,1 16,8 17,4 18,0 18,6 19,4 20,8 22,0 23,2 25,6 29,3
07 1,80 15,8 16,6 17,3 18,0 18,7 19,3 20,0 20,9 22,3 23,7 25,0 27,1 31,3
075 1,90 16,9 17,7 18,5 19,3 20,0 20,7 21,4 22,4 23,9 25,3 26,7 29,4 33,7
08 2,05 18,0 18,9 19,7 20,5 21,3 22,0 22,8 23,8 25,5 27,0 28,5 31,4 35,9
085 2,08 19,1 20,0 20,9 21,8 22,6 23,4 24,1 25,3 27,0 28,6 30,2 34,5 39,8
09 2,10 20,2 21,2 22,1 23,0 23,9 24,7 25,5 26,7 28,6 30,3 31,9 35,1 40,2
10 2,30 22,5 23,6 24,6 25,6 26,6 27,6 28,5 29,8 31,8 33,7 35,6 39,5 44,9

 

Neste trinn for valg av kalibrering (bestemmelse av passende dyseutløpsdiameter):

  1. Avlese driftstrykket og strømningshastigheten på rengjøringsapparatet på typeskiltet (f.eks. 200 bar og 18 l/min).
  2. Finn riktig trykkverdi (200 bar) i tabellen, og i kolonnen “200” finner du raden med verdien som ligger nærmest strømningshastigheten som er lest av på skiltet, dvs. 17,5. Merk at hvis strømningshastigheten er oppgitt i andre enheter, må den konverteres til [l/min].
  3. Fra feltet “17,5” går vi til venstre til kolonnen “D” der vi leser av kalibreringsverdien – 055.