Når du velger en trykkreduksjonsventil, må du i tillegg til tilførselstrykk og driftstemperatur ta hensyn til den nødvendige strømningshastigheten relatert til størrelsen på tilkoblingen, og reguleringsområdet bør velges i henhold til det nødvendige driftstrykket (en trykkreduksjonsventil opprettholder den innstilte verdien mer nøyaktig og har en mindre hysterese).