En to-del ventil (med forlengede tilkoblinger) sveises direkte til installasjonen, og sørger for at ventilen ikke overopphetes (mulighet for skade på tetningen), som utføres ved å avkjøle ventilen under sveising.

En tredel ventil monteres først mellom tilkoblingene (skjøtesømmen), og tilkoblingene sveises etter demontering av kroppen med tetninger. Etter avkjøling av tilkoblingene, monteres ventilhuset, og sørger for at ballen er i lukket posisjon når kroppen skrues på tilkoblingene. Hele saken skrues med riktig dreiemoment for ventilen.

I tilfelle av sveisede ventiler er det viktig med aksial justering av begge tilkoblingene til installasjonen og passende forberedelse av endene deres, passende for sveisingsteknologi.